Banner.
logo

Síť permanentních stanic GNSS České Republiky

CZEPOS poskytuje uživatelům globálních navigačních satelitních systémů (GNSS) korekční data pro přesné určení pozice na území České republiky. CZEPOS spravuje a provozuje Zeměměřický úřad jako součást geodetických základů České republiky.

Pokud jste zavítali na webové stránky CZEPOS poprvé, doporučujeme Vám pokračovat na stránce: Informace o službách a produktech

Mapa.

Aktuální informace

20.10.2015 Zahájení provozu stanice Jindřichův Hradec a ukončení provozu stanice Dačice

V důsledku rušení katastrálního pracoviště v Dačicích byla ke dni 20.10.2015 zapojena do sítě CZEPOS nová stanice Jindřichův Hradec (CJHR), jako náhrada za stávající stanici Dačice (CDAC), jejíž provoz byl ukončen.

26.4.2015 Obnova stanice Plzeň

V souvislosti s obnovou externí stanice Plzeň došlo 13.3.2015 ke změně konfigurace této stanice v síti CZEPOS: stávající stanice PLZE (přijímač Topcon TPS NET-G3A, anténa TPSCR3_GGD______CONE) byla nahrazena novou stanicí PLZN (přijímač TRIMBLE NETR9, anténa Trimble TRM59900.00_____SCIS) a současně došlo ke změně souřadnic stanice, neboť nová stanice PLZN je umístěna na jiné budově provozovatele (Západočeská univerzita v Plzni). Definitivní souřadnice stanice určené na základě výpočtu nezávislého monitoringu VÚGTK, v.v.i. byly do systému CZEPOS zavedeny k 26.4.2015.

1.2.2015 Změna souřadnic ETRS89 stanic Hodonín, Svitavy a Ostrava

Na základě výpočtu nezávislého monitoringu VÚGTK, v.v.i. došlo ke změně souřadnic ETRS89 stanic CZEPOS Hodonín (CHOD), Svitavy (CSVI) a Ostrava (VSBO). Změny souřadnic se pohybují v řádu několika milimetrů, což jsou vzhledem k dosažitelné přesnosti služeb CZEPOS hodnoty, které pro praktické užití významně neovlivní výsledky GNSS měření.

1.9.2014 Spuštění služeb CZEPOS ve formátech Leica 4G, CMR/CMR+

Služby CZEPOS kategorie virtuální referenční stanice (VRS) byly nově spuštěny také ve formátu Leica 4G podporovaném zejména přijímači značky Leica Geosystems a ve formátech CMR / CMR+ podporovaných zejména přijímači značek Trimble a Topcon. Další informace o nových službách naleznete na stránce Informace o službách a produktech, informace o nastavení přijímače GNSS pro příjem těchto služeb na stránce: Nastavení aparatury GNSS pro přístup ke službám CZEPOS.

1.5.2014 Možnost paušálních plateb za služby CZEPOS

Byla zavedena možnost úhrady služeb CZEPOS prostřednictvím měsíčních resp. ročních paušálních plateb. Při registraci uživatel nově volí typ zákaznického účtu, který odpovídá příslušnému způsobu účtování: účet s účtováním po vteřinách (pro služby i produkty, bez omezení počtu přístupů), účet s pevnou roční platbou (pouze pro služby, ke službám smí v daný okamžik současně přistupovat pouze 1 přijímač GNSS) a účet s pevnou měsíční platbou (pouze pro služby, ke službám smí v daný okamžik současně přistupovat pouze 1 přijímač GNSS). Podrobné informace o způsobu účtování naleznete v aktuálním Ceníku výkonů a výrobků Zeměměřického úřadu.

Podrobný přehled vývoje služeb a produktů CZEPOS naleznete na stránce: Sled prací