Banner.
logo

Síť permanentních stanic GNSS České Republiky

CZEPOS poskytuje uživatelům globálních navigačních satelitních systémů (GNSS) korekční data pro přesné určení pozice na území České republiky. CZEPOS spravuje a provozuje Zeměměřický úřad jako součást geodetických základů České republiky.

Pokud jste zavítali na webové stránky CZEPOS poprvé, doporučujeme Vám pokračovat na stránce: Informace o službách a produktech

Mapa.

Aktuální informace

24.10.2019 Signály Galileo a BeiDou také v síťovém řešení CZEPOS

V síti CZEPOS byly spuštěny nové služby kategorie virtuální referenční stanice (VRS) zahrnující kromě signálů NAVSTAR GPS a GLONASS také signály Galileo a BeiDou.

25.6.2019 Signály Galileo a BeiDou také z externí stanice Plzeň

Po upgrade externí stanice Plzeň byla tato rozšířena o kompatibilitu se signály evropského navigačního satelitního systému Galileo a čínského BeiDou a začleněna do služby označené RTK3 – NS - MSM poskytující data z nejbližší stanice s uvedenými signály.

23.4.2019 Výměna přijímačů na stanicích Brno a Znojmo

Na stanicích Brno (externí stanice) a Znojmo byly stávající přijímače nahrazeny novějším přijímačem Leica GR30, a to ve dnech 17.4 (Brno) a 23.4 (Znojmo). Přijímače zajišťují kromě příjmu signálů NAVSTAR GPS a GLONASS také příjem signálů Galileo, BeiDou a regionálního QZSS. Stanice jsou začleněny do služby označené RTK3 - NS – MSM, která poskytuje data z nejbližší stanice se všemi uvedenými signály. Výměnou přijímače Znojmo byla dokončena výměna přijímačů na všech stanicích ve správě Zeměměřického úřadu.

2.4.2019 Výměna přijímačů na stanicích Litoměřice, Trutnov, Praha, Vsetín, Jeseník, Hodonín, Šumperk a Kroměříž

Na stanicích Litoměřice, Trutnov, Praha, Vsetín, Jeseník, Hodonín, Šumperk a Kroměříž byly stávající přijímače nahrazeny novějším přijímačem Leica GR30, a to ve dnech 27.2 (Litoměřice), 11.3 (Trutnov), 13.3 (Praha), 18.3. (Vsetín), 21.3. (Jeseník), 1.4. (Hodonín) a 2.4 (Šumperk a Kroměříž). Přijímače zajišťují kromě příjmu signálů NAVSTAR GPS a GLONASS také příjem signálů Galileo, BeiDou a regionálního QZSS. Stanice jsou začleněny do služby označené RTK3 - NS – MSM, která poskytuje data z nejbližší stanice se všemi uvedenými signály.

25.2.2019 Výměna přijímačů na stanicích Příbram, Karlovy Vary, Domažlice, Prachatice, České Budějovice a Mladá Boleslav

Na stanicích Příbram, Karlovy Vary, Domažlice, Prachatice, České Budějovice a Mladá Boleslav byly stávající přijímače nahrazeny novějším přijímačem Leica GR30, a to ve dnech 9.1. (Příbram), 16.1. (Karlovy Vary), 28.1. (Domažlice), 6.2. (Prachatice), 11.2. (České Budějovice) a 20.2. (Mladá Boleslav). Přijímače zajišťují kromě příjmu signálů NAVSTAR GPS a GLONASS také příjem signálů Galileo, BeiDou a regionálního QZSS. Stanice jsou začleněny do služby označené RTK3 - NS – MSM, která poskytuje data z nejbližší stanice se všemi uvedenými signály.

17.12.2018 Výměna přijímačů na stanicích Rakovník, Frýdek-Místek, Svitavy, Jihlava a Jindřichův Hradec

Na stanicích Rakovník, Frýdek-Místek, Svitavy, Jihlava a Jindřichův Hradec byly stávající přijímače nahrazeny novějším přijímačem Leica GR30, a to ve dnech 20.11. (Rakovník), 28.11. (Frýdek-Místek), 5.12. (Svitavy), 10.12. (Jihlava) a 17.12. (Jindřichův Hradec). Přijímače zajišťují kromě příjmu signálů NAVSTAR GPS a GLONASS také příjem signálů Galileo, BeiDou a regionálního QZSS. Stanice jsou začleněny do služby označené RTK3 - NS – MSM, která poskytuje data z nejbližší stanice se všemi uvedenými signály.

18.10.2018 Výměna přijímačů na stanicích Pardubice, Tábor a Liberec

Na stanicích Pardubice, Tábor a Liberec byly stávající přijímače nahrazeny novějším přijímačem Leica GR30, a to ve dnech 4.10.2018 (Pardubice), 11.10.2018 (Tábor) a 18.10.2018 (Liberec). Přijímače zajišťují kromě příjmu signálů NAVSTAR GPS a GLONASS také příjem signálů Galileo, BeiDou a regionálního QZSS. Stanice jsou začleněny do služby označené RTK3 - NS – MSM, která poskytuje data z nejbližší stanice se všemi uvedenými signály.

17.10.2018 Signály Galileo a BeiDou také z externí stanice Polom

Po upgrade externí stanice Polom byla tato rozšířena o kompatibilitu se signály evropského navigačního satelitního systému Galileo a čínského BeiDou a začleněna do služby označené RTK3 – NS - MSM poskytující data z nejbližší stanice s uvedenými signály.

14.8.2018 Signály Galileo a BeiDou také z externích stanic Brno a Pecný

Po upgrade externích stanic Brno a Pecný byly tyto stanice rozšířeny o kompatibilitu se signály evropského navigačního satelitního systému Galileo a čínského BeiDou a začleněny do služby označené RTK3-NS-MSM poskytující data z nejbližší stanice s uvedenými signály.

19.1.2018 Spuštění nové služby RTK – data z nejbližší stanice se signály Galileo a BeiDou

Do provozu byla spuštěna nová služba CZEPOS označená RTK3-NS-MSM, která poskytuje korekční data z nejbližší stance se signály evropského navigačního satelitního systému Galileo a čínského BeiDou. Jedná se o první etapu zprovoznění služeb CZEPOS se signály 4 navigačních satelitních systémů: NAVSTAR GPS, GLONASS, Galileo a BeiDou. Nová služba zatím poskytuje data pouze z vnitřních stanic CZEPOS (viz přehledka), rozšíření služby o externí stanice připravujeme. Pro podrobnosti o nastavení služby pokračujte na: Služby – konfigurace přijímače GNSS.

8.10.2017 Změna souřadnic ETRS89 stanice Jindřichův Hradec

Na základě výpočtu nezávislého monitoringu VÚGTK, v.v.i. došlo ke změně souřadnic ETRS89 stanice CZEPOS Jindřichův Hradec (CJHR). Změny souřadnic se pohybují v řádu několika milimetrů, což jsou vzhledem k dosažitelné přesnosti služeb CZEPOS hodnoty, které pro praktické užití významně neovlivní výsledky GNSS měření.

7.9.2017 Výměna antény na stanici Ostrava

Na stanici Ostrava došlo k výměně antény TPSCR.G3 TPSH za typ TPSCR.G5 TPSH. Více na stránce Parametry antén CZEPOS.

1.9.2017 Snížení cen za služby a produkty CZEPOS

V rámci vydání nového Ceníku produktů a služeb Zeměměřického úřadu a nových Obchodních podmínek Zeměměřického úřadu došlo ke snížení cen za služby a produkty CZEPOS. Služby CZEPOS kategorie RTK a VRS jsou nově poskytovány za cenu 60,- Kč / hod., produkty CZEPOS (data RINEX s intervalem záznamu 1 s) za cenu 50,- Kč /hod. Pro uživatele registrované k uživatelskému účtu s pevnou roční sazbou se tato sazba snižuje na 10.000,- Kč za 12 měsíců za 1 zařízení, pro uživatele registrované k uživatelskému účtu s pevnou měsíční sazbou se sazba snižuje na 1.000,- Kč za měsíc za 1 zařízení. Nové ceny jsou platné pro služby a produkty poskytované od 1. 9. 2017. Nově je možné služby a produkty CZEPOS také zprostředkovávat na základě smlouvy uzavřené mezi Zeměměřickým úřadem a zprostředkovatelem.

19.8.2017 Nová verze výpočetní služby CZEPOS

V rámci nové verze aplikace pro poskytování produktů CZEPOS byla zprovozněna nová verze Výpočetní služby CZEPOS. Oproti předchozí verzi byla do nové verze služby doplněna tato funkcionalita: souřadnice určovaných bodů lze nově počítat nejen z blízkých stanic CZEPOS, ale také z virtuální referenční stanice (za tímto účelem je v rámci zakázky nejprve vytvořen potřebný virtuální RINEX); protokol o výpočtu nově zahrnuje kromě středních chyb vypočtených souřadnic také parametry přesnosti DOP (konkrétně: parametr geometrické přesnosti GDOP, parametr horizontální přesnosti HDOP, parametr přesnosti polohy PDOP a parametr vertikální přesnosti VDOP).

1.8.2017 Nová verze aplikace pro poskytování produktů CZEPOS

Do provozu byla zavedena aktualizovaná verze software pro poskytování produktů CZEPOS, která obsahuje zejména nový modul pro generování dat RINEX.

Podrobný přehled vývoje služeb a produktů CZEPOS naleznete na stránce: Sled prací