Banner.
logo

Síť permanentních stanic GNSS České Republiky

CZEPOS poskytuje uživatelům globálních navigačních satelitních systémů (GNSS) korekční data pro přesné určení pozice na území České republiky. CZEPOS spravuje a provozuje Zeměměřický úřad jako součást geodetických základů České republiky.

Pokud jste zavítali na webové stránky CZEPOS poprvé, doporučujeme Vám pokračovat na stránce: Informace o službách a produktech

Mapa.

Aktuální informace

30.9.2016 Zavedení korekcí GLONASS do služeb kategorie DGPS

Do provozu byla zavedena aktualizovaná verze software pro poskytování služeb CZEPOS, v rámci které byly zavedeny korekce signálů navigačního satelitního systému GLONASS do služeb kategorie DGPS.

15.5.2016 Změna souřadnic ETRS89 stanic Mladá Boleslav a Polom

Na základě výpočtu nezávislého monitoringu VÚGTK, v.v.i. došlo ke změně souřadnic ETRS89 stanic CZEPOS Mladá Boleslav (CMBO) a Polom (POL1). Změny souřadnic se pohybují v řádu několika milimetrů, což jsou vzhledem k dosažitelné přesnosti služeb CZEPOS hodnoty, které pro praktické užití významně neovlivní výsledky GNSS měření.

1.3.2016 Spuštění nové služby kategorie virtuální referenční stanice VRS3 – VirtualRS - GG

Do provozu byla zavedena aktualizovaná verze software pro poskytování služeb CZEPOS, v rámci které byla spuštěna nová služba kategorie virtuální referenční stanice (VRS) – služba: VRS3 – VirtualRS - GG /virtuální referenční stanice s korekcemi GPS+GLONASS/. Služba je alternativou ke stávajícím službám kategorie VRS a její užití je doporučeno pouze pro aparatury, které nejsou kompatibilní se stávajícími službami VRS3 – iMAX – GG resp. VRS3 – MAX – GG.

10.1.2016 Změna souřadnic ETRS89 stanice Jindřichův Hradec

Na základě výpočtu nezávislého monitoringu VÚGTK, v.v.i. došlo ke změně souřadnic ETRS89 stanice CZEPOS Jindřichův Hradec (CJHR). Změny souřadnic se pohybují v řádu několika milimetrů, což jsou vzhledem k dosažitelné přesnosti služeb CZEPOS hodnoty, které pro praktické užití významně neovlivní výsledky GNSS měření.

20.10.2015 Zahájení provozu stanice Jindřichův Hradec a ukončení provozu stanice Dačice

V důsledku rušení katastrálního pracoviště v Dačicích byla ke dni 20.10.2015 zapojena do sítě CZEPOS nová stanice Jindřichův Hradec (CJHR), jako náhrada za stávající stanici Dačice (CDAC), jejíž provoz byl ukončen.

26.4.2015 Obnova stanice Plzeň

V souvislosti s obnovou externí stanice Plzeň došlo 13.3.2015 ke změně konfigurace této stanice v síti CZEPOS: stávající stanice PLZE (přijímač Topcon TPS NET-G3A, anténa TPSCR3_GGD______CONE) byla nahrazena novou stanicí PLZN (přijímač TRIMBLE NETR9, anténa Trimble TRM59900.00_____SCIS) a současně došlo ke změně souřadnic stanice, neboť nová stanice PLZN je umístěna na jiné budově provozovatele (Západočeská univerzita v Plzni). Definitivní souřadnice stanice určené na základě výpočtu nezávislého monitoringu VÚGTK, v.v.i. byly do systému CZEPOS zavedeny k 26.4.2015.

1.2.2015 Změna souřadnic ETRS89 stanic Hodonín, Svitavy a Ostrava

Na základě výpočtu nezávislého monitoringu VÚGTK, v.v.i. došlo ke změně souřadnic ETRS89 stanic CZEPOS Hodonín (CHOD), Svitavy (CSVI) a Ostrava (VSBO). Změny souřadnic se pohybují v řádu několika milimetrů, což jsou vzhledem k dosažitelné přesnosti služeb CZEPOS hodnoty, které pro praktické užití významně neovlivní výsledky GNSS měření.

Podrobný přehled vývoje služeb a produktů CZEPOS naleznete na stránce: Sled prací