Banner.
logo

Síť permanentních stanic GNSS České Republiky

CZEPOS poskytuje uživatelům globálních navigačních satelitních systémů (GNSS) korekční data pro přesné určení pozice na území České republiky. CZEPOS spravuje a provozuje Zeměměřický úřad jako součást geodetických základů České republiky.

Pokud jste zavítali na webové stránky CZEPOS poprvé, doporučujeme Vám pokračovat na stránce: Informace o službách a produktech

Mapa.

Aktuální informace

1.9.2014 Spuštění služeb CZEPOS ve formátech Leica 4G, CMR/CMR+

Služby CZEPOS kategorie virtuální referenční stanice (VRS) byly nově spuštěny také ve formátu Leica 4G podporovaném zejména přijímači značky Leica Geosystems a ve formátech CMR / CMR+ podporovaných zejména přijímači značek Trimble a Topcon. Další informace o nových službách naleznete na stránce Informace o službách a produktech, informace o nastavení přijímače GNSS pro příjem těchto služeb na stránce: Nastavení aparatury GNSS pro přístup ke službám CZEPOS.

1.5.2014 Možnost paušálních plateb za služby CZEPOS

Byla zavedena možnost úhrady služeb CZEPOS prostřednictvím měsíčních resp. ročních paušálních plateb. Při registraci uživatel nově volí typ zákaznického účtu, který odpovídá příslušnému způsobu účtování: účet s účtováním po vteřinách (pro služby i produkty, bez omezení počtu přístupů), účet s pevnou roční platbou (pouze pro služby, ke službám smí v daný okamžik současně přistupovat pouze 1 přijímač GNSS) a účet s pevnou měsíční platbou (pouze pro služby, ke službám smí v daný okamžik současně přistupovat pouze 1 přijímač GNSS). Podrobné informace o způsobu účtování naleznete v aktuálním Ceníku výkonů a výrobků Zeměměřického úřadu.

27.10.2013 Změna souřadnic ETRS89 stanice České Budějovice

Na základě výpočtu nezávislého monitoringu VÚGTK, v.v.i. došlo ke změně souřadnic ETRS89 stanice CZEPOS České Budějovice (CBUD). Změny souřadnic se pohybují v řádu několika milimetrů, což jsou vzhledem k dosažitelné přesnosti služeb CZEPOS hodnoty, které pro praktické užití významně neovlivní výsledky GNSS měření.

14.4.2013 Změna souřadnic ETRS89 stanic Frýdek – Místek, Jeseník a Příbram

Na základě výpočtu nezávislého monitoringu VÚGTK, v.v.i. došlo ke změně souřadnic ETRS89 stanic CZEPOS Frýdek – Místek (CFRM), Jeseník (CJES) a Příbram (CPRI). Změny souřadnic se pohybují v řádu několika milimetrů, což jsou vzhledem k dosažitelné přesnosti služeb CZEPOS hodnoty, které pro praktické užití významně neovlivní výsledky GNSS měření.

11.4.2013 Zahájení provozu stanice České Budějovice a ukončení provozu stanice Kaplice

V důsledku zrušení katastrálního pracoviště v Kaplici byla zprovozněna nová stanice CZEPOS České Budějovice (CBUD), jako náhrada za stávající stanici Kaplice (CKAP), jejíž provoz byl ukončen 27.3.2013.

Podrobný přehled vývoje služeb a produktů CZEPOS naleznete na stránce: Sled prací