Banner.
logo

Síť permanentních stanic GNSS České Republiky

CZEPOS poskytuje uživatelům globálních navigačních satelitních systémů (GNSS) korekční data pro přesné určení pozice na území České republiky. CZEPOS spravuje a provozuje Zeměměřický úřad jako součást geodetických základů České republiky.

Pokud jste zavítali na webové stránky CZEPOS poprvé, doporučujeme Vám pokračovat na stránce: Informace o službách a produktech

Mapa.

Aktuální informace

27.10.2013 Změna souřadnic ETRS89 stanice České Budějovice

Na základě výpočtu nezávislého monitoringu VÚGTK, v.v.i. došlo ke změně souřadnic ETRS89 stanice CZEPOS České Budějovice (CBUD). Změny souřadnic se pohybují v řádu několika milimetrů, což jsou vzhledem k dosažitelné přesnosti služeb CZEPOS hodnoty, které pro praktické užití významně neovlivní výsledky GNSS měření.

14.4.2013 Změna souřadnic ETRS89 stanic Frýdek – Místek, Jeseník a Příbram

Na základě výpočtu nezávislého monitoringu VÚGTK, v.v.i. došlo ke změně souřadnic ETRS89 stanic CZEPOS Frýdek – Místek (CFRM), Jeseník (CJES) a Příbram (CPRI). Změny souřadnic se pohybují v řádu několika milimetrů, což jsou vzhledem k dosažitelné přesnosti služeb CZEPOS hodnoty, které pro praktické užití významně neovlivní výsledky GNSS měření.

11.4.2013 Zahájení provozu stanice České Budějovice a ukončení provozu stanice Kaplice

V důsledku zrušení katastrálního pracoviště v Kaplici byla zprovozněna nová stanice CZEPOS České Budějovice (CBUD), jako náhrada za stávající stanici Kaplice (CKAP), jejíž provoz byl ukončen 27.3.2013.

17.12.2012 Spuštění nové výpočetní služby

Služby a produkty CZEPOS byly rozšířeny o novou výpočetní službu, která zajišťuje post-procesní výpočty (výpočty po skončení měření) souřadnic stanoviska GNSS aparatury, na základě zpracování observačních souborů dodaných uživatelem. Pomocí výpočetní služby lze provádět post-procesní výpočty souřadnic stanoviska bez použití post-procesního softwaru a bez potřeby stažení produktů (souborových dat RINEX) z referenčních stanic. Další podrobnosti o výpočetní službě i jejím použití naleznete v nápovědě k aplikaci SpiderWeb, v části Výpočetní služba. Výpočetní služba je spuštěna v testovacím provozu, v rámci kterého je zpřístupněna registrovaným uživatelům CZEPOS do 30.6.2013 zdarma.

19.11.2012 Zahájení provozu stanice Jeseník a ukončení provozu stanice Bruntál

V důsledku přemístění katastrálního pracoviště v Bruntále byla zprovozněna nová stanice CZEPOS Jeseník (CJES), jako náhrada za stávající stanici Bruntál (CBRU), jejíž provoz byl ukončen 22.11.2012.

10.5.2012 Dokončení upgrade permanentních stanic CZEPOS

Zeměměřický úřad dokončil upgrade hardwaru stanic CZEPOS. Stanice nyní umožňují současný příjem signálů GPS NAVSTAR i GLONASS. To platí také pro připojené zahraniční stanice. Výjimku tvoří pouze externí stanice Polom a 5 stanic polské sítě ASG EUPOS, které nadále umožňují pouze příjem signálů GPS NAVSTAR. V rozsahu území celé ČR jsou tak nyní poskytovány služby kategorie virtuální referenční stanice (VRS) s korekcemi GPS+GLONASS generované na základě síťového řešení GPS+GLONASS. Do tohoto síťového řešení jsou zapojeny všechny stanice CZEPOS a také většina externích resp. zahraničních stanic GPS+GLONASS kompatibilních, tj. celkem 49 stanic.

Podrobný přehled vývoje služeb a produktů CZEPOS naleznete na stránce: Sled prací