Banner.
logo

Síť permanentních stanic GNSS České Republiky

CZEPOS poskytuje uživatelům globálních navigačních satelitních systémů (GNSS) korekční data pro přesné určení pozice na území České republiky. CZEPOS spravuje a provozuje Zeměměřický úřad jako součást geodetických základů České republiky.

Pokud jste zavítali na webové stránky CZEPOS poprvé, doporučujeme Vám pokračovat na stránce: Informace o službách a produktech

Mapa.

Aktuální informace

15.5.2016 Změna souřadnic ETRS89 stanic Mladá Boleslav a Polom

Na základě výpočtu nezávislého monitoringu VÚGTK, v.v.i. došlo ke změně souřadnic ETRS89 stanic CZEPOS Mladá Boleslav (CMBO) a Polom (POL1). Změny souřadnic se pohybují v řádu několika milimetrů, což jsou vzhledem k dosažitelné přesnosti služeb CZEPOS hodnoty, které pro praktické užití významně neovlivní výsledky GNSS měření.

1.3.2016 Aktualizace software pro poskytování služeb CZEPOS

Do provozu byla zavedena aktualizovaná verze software pro poskytování služeb CZEPOS. Formát a způsob poskytovaných stávajících služeb se nemění. Současně byla spuštěna nová služba kategorie virtuální referenční stanice (VRS) – služba: VRS3 – VirtualRS - GG /virtuální referenční stanice s korekcemi GPS+GLONASS/. Služba je alternativou ke stávajícím službám kategorie VRS a její užití je doporučeno pouze pro aparatury, které nejsou kompatibilní se stávajícími službami VRS3 – iMAX – GG resp. VRS3 – MAX – GG.

10.1.2016 Změna souřadnic ETRS89 stanice Jindřichův Hradec

Na základě výpočtu nezávislého monitoringu VÚGTK, v.v.i. došlo ke změně souřadnic ETRS89 stanice CZEPOS Jindřichův Hradec (CJHR). Změny souřadnic se pohybují v řádu několika milimetrů, což jsou vzhledem k dosažitelné přesnosti služeb CZEPOS hodnoty, které pro praktické užití významně neovlivní výsledky GNSS měření.

20.10.2015 Zahájení provozu stanice Jindřichův Hradec a ukončení provozu stanice Dačice

V důsledku rušení katastrálního pracoviště v Dačicích byla ke dni 20.10.2015 zapojena do sítě CZEPOS nová stanice Jindřichův Hradec (CJHR), jako náhrada za stávající stanici Dačice (CDAC), jejíž provoz byl ukončen.

26.4.2015 Obnova stanice Plzeň

V souvislosti s obnovou externí stanice Plzeň došlo 13.3.2015 ke změně konfigurace této stanice v síti CZEPOS: stávající stanice PLZE (přijímač Topcon TPS NET-G3A, anténa TPSCR3_GGD______CONE) byla nahrazena novou stanicí PLZN (přijímač TRIMBLE NETR9, anténa Trimble TRM59900.00_____SCIS) a současně došlo ke změně souřadnic stanice, neboť nová stanice PLZN je umístěna na jiné budově provozovatele (Západočeská univerzita v Plzni). Definitivní souřadnice stanice určené na základě výpočtu nezávislého monitoringu VÚGTK, v.v.i. byly do systému CZEPOS zavedeny k 26.4.2015.

1.2.2015 Změna souřadnic ETRS89 stanic Hodonín, Svitavy a Ostrava

Na základě výpočtu nezávislého monitoringu VÚGTK, v.v.i. došlo ke změně souřadnic ETRS89 stanic CZEPOS Hodonín (CHOD), Svitavy (CSVI) a Ostrava (VSBO). Změny souřadnic se pohybují v řádu několika milimetrů, což jsou vzhledem k dosažitelné přesnosti služeb CZEPOS hodnoty, které pro praktické užití významně neovlivní výsledky GNSS měření.

Podrobný přehled vývoje služeb a produktů CZEPOS naleznete na stránce: Sled prací