Banner.
logo

Síť permanentních stanic GNSS České Republiky

CZEPOS poskytuje uživatelům globálních navigačních satelitních systémů (GNSS) korekční data pro přesné určení pozice na území České republiky. CZEPOS spravuje a provozuje Zeměměřický úřad jako součást geodetických základů České republiky.

Pokud jste zavítali na webové stránky CZEPOS poprvé, doporučujeme Vám pokračovat na stránce: Informace o službách a produktech

Mapa.

Aktuální informace

1.8.2017 Nová verze aplikace pro poskytování produktů CZEPOS

Do provozu byla zavedena aktualizovaná verze software pro poskytování produktů CZEPOS, která je dostupná z webových stránek CZEPOS pod položkou menu: Data \ Produkty – Stažení dat. Upozorňujeme, že z důvodu přesunu aplikace na nový server nejsou v této nové verzi uloženy stávající zakázky, které jste vytvořili před datem 1. 8. 2017. Pro přístup k zakázkám vytvořeným před 1. 8. 2017 je do 30. 8. 2017 přístupná také starší verze aplikace, a to z menu webových stránek CZEPOS pod položkou: Data \ Produkty – Starší verze aplikace.

30.9.2016 Zavedení korekcí GLONASS do služeb kategorie DGPS

Do provozu byla zavedena aktualizovaná verze software pro poskytování služeb CZEPOS, v rámci které byly zavedeny korekce signálů navigačního satelitního systému GLONASS do služeb kategorie DGPS.

15.5.2016 Změna souřadnic ETRS89 stanic Mladá Boleslav a Polom

Na základě výpočtu nezávislého monitoringu VÚGTK, v.v.i. došlo ke změně souřadnic ETRS89 stanic CZEPOS Mladá Boleslav (CMBO) a Polom (POL1). Změny souřadnic se pohybují v řádu několika milimetrů, což jsou vzhledem k dosažitelné přesnosti služeb CZEPOS hodnoty, které pro praktické užití významně neovlivní výsledky GNSS měření.

1.3.2016 Spuštění nové služby kategorie virtuální referenční stanice VRS3 – VirtualRS - GG

Do provozu byla zavedena aktualizovaná verze software pro poskytování služeb CZEPOS, v rámci které byla spuštěna nová služba kategorie virtuální referenční stanice (VRS) – služba: VRS3 – VirtualRS - GG /virtuální referenční stanice s korekcemi GPS+GLONASS/. Služba je alternativou ke stávajícím službám kategorie VRS a její užití je doporučeno pouze pro aparatury, které nejsou kompatibilní se stávajícími službami VRS3 – iMAX – GG resp. VRS3 – MAX – GG.

Podrobný přehled vývoje služeb a produktů CZEPOS naleznete na stránce: Sled prací