Banner.

Přehled výsledků ověření přesnosti nových služeb CZEPOS


Střední chyby jednoho měření vypočtené z dvojic měření


služba
CZEPOS
mxy mh
RTK3 1,0 cm 2,0 cm
VRS3 0,9 cm 3,8 cm
CPRG3 0,8 cm 1,4 cm

mxy – střední chyba v poloze, mh – střední chyba ve výšce,
vypočteno z 33 (CPRG3 – 18) dvojic souřadnic X,Y,Z měřených na 11 testovacích bodech, délka měření 20 – 60 vteřin


Střední chyby jednoho měření vypočtené z rozdílů měřených a daných souřadnic


služba
CZEPOS
mxy mh
RTK3 1,1 cm 3,4 cm
VRS3 1,0 cm 3,9 cm
CPRG3 1,1 cm 1,8 cm

mxy – střední chyba v poloze, mh – střední chyba ve výšce,
vypočteno ze 60 (CPRG3 – 36) souřadnicových rozdílů mezi souřadnicemi měřenými a danými (ETRS89) na 11 bodech, délka měření 20 – 60 vteřin

Přesnost nových služeb CZEPOS koresponduje s přesností stávajících služeb CZEPOS.


Podrobný rozbor výsledků testování

Kompletní zpracování a podrobnější rozbor výsledků testování jsou uvedeny zde ...