Banner.

Specifikace permanentních stanic CZEPOS

CZEPOS obsahuje na území České republiky 28 permanentních stanic rovnoměrně rozmístěných ve vzdálenostech cca. 60km. Celkový počet zahrnuje 28 stanic umístěných na území České republiky a 27 příhraničních stanic státních sítí GNSS sousedních států. Na území České republiky je 23 stanic CZEPOS, které jsou ve správě Zeměměřického úřadu a jsou umístěné na budovách katastrálních úřadů resp. pracovišť a dále 5 externích stanic spravovaných vědeckými a akademickými pracovišti.

Přijímače:
Leica GR30

Tímto přijímačem jsou vybaveny všechny stanice CZEPOS, které jsou ve správě Zeměměřického úřadu. Přijímače umožňují příjem signálů družicových systémů GPS NAVSTAR, GLONASS, Galileo, BeiDou a regionálního QZSS.

Přijímač.

Přijímače zajišťují permanentní sběr dat 24 hodin denně s intervalem záznamu 1 vteřina, zálohování dat na paměťovou kartu a distribuci dat na centrální servery CZEPOS.

Data pro postprocessing jsou na server přenášena v pravidelných hodinových intervalech formou hodinových souborů, data pro služby v reálném čase jsou přenášena bezprostředně po pořízení formou datových paketů.

Přijímače jsou instalovány společně se záložním zdrojem UPS, který chrání přijímač proti výpadků elektrického proudu a současně proti případnému přepětí z počítačové sítě.


Antény:

Leica AR 25

Touto anténou jsou vybaveny všechny stanice CZEPOS, které jsou ve správě Zeměměřického úřadu. Antény umožňují příjem signálů družicových systémů GPS NAVSTAR, GLONASS, Galileo, BeiDou a regionálního QZSS.

Antény jsou připevněny k pevným částem budov. Jsou umístěny tak, aby umožnily stálý kvalitní příjem družicového signálu GPS (maximální zakrytí horizontu je 5°) a současně byla umožněna jejich snadná horizontace a orientace.

Konstrukce antén s prvky Dorne & Margolin, choke ring potlačuje efekt multicestného šíření signálu (multipath) a zaručuje stabilitu fázového centra antény.

Antény jsou opatřeny ochranným krytem (radomem). Anténní konstrukce je připojena k hromosvodu budovy, anténní svod mezi anténou a přijímačem je zabezpečen bleskojistkou připojenou k ekvipotenciálnímu systému budovy.

Anténa.
Instalace přijímače v Liberci
Instalace přijímače v Liberci
Montáž antény ve Znojmě
Montáž antény ve Znojmě

Externí stanice:

Součástí CZEPOS je 5 externích stanic zapojených v rámci výzkumné sítě VESOG. Jedná se o stanice Brno (TUBO), Pecný (GOPE), Plzeň (PLZE), Ostrava (VSBO) a Polom (POL1).