Banner.

Přehled výsledků testování přesnosti služeb a produktů CZEPOS


Střední chyby jednoho měření vypočtené z dvojic měření


metoda služba
CZEPOS
mxy Mh délka
měření
1. A , B , C DGPS 18 cm 43 cm 20 vteřin – 60 vteřin
2. D , E , F RTK-PRS 1,0 cm 3,0 cm 20 vteřin – 60 vteřin
3. G , H , I RTK-FKP 1,0 cm 3,1 cm 20 vteřin – 60 vteřin
4. J , K , L RTK 1,1 cm 3,2 cm 20 vteřin – 60 vteřin

mxy – střední chyba v poloze, mh – střední chyba ve výšce,
vypočteno z cca. 150 nezávislých dvojic souřadnic X,Y,Z, měřených na cca. 150 testovacích bodech


Střední chyby jednoho měření vypočtené z rozdílů měřených a daných souřadnic


metoda služba
CZEPOS
mxy Mh délka
měření
1. A , B , C DGPS 23 cm 45 cm 20 vteřin – 60 vteřin
2. D , E , F RTK-PRS 1,3 cm 4,4 cm 20 vteřin – 60 vteřin
3. G , H , I RTK-FKP 1,3 cm 4,3 cm 20 vteřin – 60 vteřin
4. J , K , L RTK 1,4 cm 4,5 cm 20 vteřin – 60 vteřin

mxy – střední chyba v poloze, mh – střední chyba ve výšce,
vypočteno z cca. 300 souřadnicových rozdílů mezi souřadnicemi měřenými a danými (ETRS89) na cca. 150 bodech


Podrobný rozbor výsledků testování

Kompletní zpracování a podrobný rozbor výsledků testování byly provedeny v rámci diplomové práce: Testování sítě CZEPOS, jejíž autorkou je Miluše Vilímková.

Diplomovou práci je možné stáhnout zde.