Banner.

Ověření přesnosti nových služeb CZEPOS

Měřický postup:

Při ověření přesnosti byl použit měřický postup stanovený pro testování přesnosti CZEPOS v roce 2006.

Ověření přesnosti bylo provedeno ve 2 lokalitách (Praha, Olomouc) na dvanácti bodech použitých při testování přesnosti CZEPOS.

Na každém bodě byly provedeny 2 nezávislé observace GPS, v různou dobu při různé konfiguraci družic. Každá observace zahrnovala 6 (9) měření, s využitím různých služeb CZEPOS a různých délek observace:


metoda služba
CZEPOS
délka
observace
1. RTK3 60 vteřin
2. RTK3 40 vteřin
3. RTK3 20 vteřin
4. VRS3 60 vteřin
5. VRS3 40 vteřin
6. VRS3 20 vteřin
7. CPRG3 60 vteřin
8. CPRG3 40 vteřin
9. CPRG3 20 vteřin
Výpočet charakteristik přesnosti:

1. porovnáním souřadnic ve dvojicích měření

Výše popsaným měřickým postupem bylo pro každou metodu získáno 12 (pro metodu CPRG3 – 6) nezávislých dvojic měřených souřadnic X Y Z, z jejichž rozdílů byly vypočteny střední souřadnicové chyby: mxy a střední chyby výšek mh odpovídající jednomu měření ve dvojici.

2. porovnáním zaměřených souřadnic se souřadnicemi danými (v ETRS89)

Výše popsaným měřickým postupem bylo pro každou metodu získáno 24 (pro metodu CPRG3 – 12) nezávislých měření souřadnic X Y Z , které bylo možné porovnat s danými souřadnicemi testovacích bodů v ETRS89. Z příslušných souřadnicových rozdílů byly vypočteny střední souřadnicové chyby: mxy a střední chyby výšek mh odpovídající jednomu měření.

V obou případech lze vypočtené střední chyby nazvat charakteristikou přesnosti použité metody.

Posouzení přesnosti vzhledem k délce observace:

Výsledné hodnoty směrodatných odchylek nevykazují závislost na délce observace. To znamená, že měření, které trvalo 60 vteřin, obecně nevykazovalo přesnější výsledky než měření, která trvala 40 vteřin a 20 vteřin. Obdobně měření, které trvalo 40 vteřin, nevykazovalo přesnější výsledky než měření, které trvalo 20 vteřin. Charakteristiky přesnosti je tak možné vztahovat přímo k použité službě CZEPOS, bez ohledu na použitou délku měření (20 vteřin, 40 vteřin, 60 vteřin):


služba
CZEPOS
délka
observace
RTK3 20 vteřin – 60 vteřin
VRS3 20 vteřin – 60 vteřin
CPRG3 20 vteřin – 60 vteřin

Dosažené závěry korespondují se závěry testování přesnosti CZEPOS v roce 2006.