Banner.

Informace o službách a produktech

Jak mohu využít CZEPOS?

CZEPOS využijí všichni uživatelé, kteří potřebují v reálném čase určovat pozici pevného či pohybujícího se stanoviště.

CZEPOS lze využít pro přesnou navigaci v dopravě, automatické řízení zemědělských či stavebních strojů, nebo přesnou navigaci dronů.

CZEPOS lze využít pro přesnou lokalizaci objektů v terénu a jejich následné začlenění v geografických informačních systémech (GIS). Využití je v celé škále oborů: stavebnictví, energetika, hydrologie, zemědělství, aj.

CZEPOS nachází široké uplatnění v zeměměřictví a katastru nemovitostí (zaměřování nebo vytyčování vlastnických hranic, určování souřadnic geodetických bodů, mapování). CZEPOS je zároveň součástí geodetických základů.

CZEPOS lze využít i v oblasti výzkumu, zejména v geodynamice či GPS meteorologii.


Chci používat CZEPOS. Co k tomu potřebuji?

Služby a produkty CZEPOS jsou poskytovány registrovaným uživatelům a jsou zpoplatněny dle příslušných cenových tarifů. Postup registrace a informace o cenách naleznete zde.

Dále je potřeba zvolit, jakou službu či produkt CZEPOS budete používat. To závisí na požadované přesnosti souřadnic určované pozice a charakteru prací.


Doporučené služby CZEPOS a jejich rozdělení

Prostřednictvím služeb CZEPOS poskytujeme uživatelům korekční data v reálném čase. Korekce CZEPOS jsou poskytovány přes Internet, k jejich příjmu je zapotřebí mobilní internetové připojení.

Poskytujeme celkem 3 kategorie služeb: DGPS, RTK a VRS, v rámci kterých může uživatel zvolit mezi následujícími základními službami:

Graf.

Níže je obsažen popis doporučených služeb CZEPOS určených pro nejnovější přijímače GNSS. Pro popis služeb kategorie RTK a VRS určených starší přijímače pokračujte zde …


Kategorie DGPS
chci používat CZEPOS – požaduji přesnost do 10 centimetrů

Pro využívání služeb kategorie DGPS (diferenční GPS) postačí jednoduchý a relativně levnější přijímač GPS umožňující pouze kódová měření, který je schopný přijímat a zpracovávat DGPS korekce v reálném čase. Informujte se u Vašich distributorů přijímačů GPS.

V rámci kategorie DGPS poskytujeme jednu službu, označenou stejně jako vlastní kategorie, tj. DGPS:

služba CZEPOS: DGPS /diferenční GPS - s korekcemi GPS+GLONASS/
typické využití: navigace, GIS
typ služby: korekce jsou poskytovány uživatelům v reálném čase z předem zvolené stanice CZEPOS
formát korekcí: RTCM 2.3 s korekcemi GPS + GLONASS

Kategorie RTK
chci používat CZEPOS – požaduji centimetrovou přesnost
chci využívat korekční data z jednotlivé stanice CZEPOS

K využití služeb kategorie RTK (real time kinematics / kinematika v reálném čase) je zapotřebí dvoufrekvenční aparatura GPS schopná přijímat a zpracovávat RTK korekce. K tomu je opět zapotřebí mobilní internetové připojení GPRS (korekce jsou přijímány přes síťový protokol NTRIP). Volba typu služby závisí na možnostech aparatury a její kompatibilitě s daným typem služby (informujte se u svých dodavatelů GPS aparatur)

služba CZEPOS: RTK3 – MSM / RTK z vybrané stanice s korekcemi GPS + GLONASS + Galileo + BeiDou, případně i QZSS* /
*) podpora regionálního QZSS pouze u stanic vybavených přijímačem Leica GR30 (viz specifikace)
typické využití: zeměměřictví a katastr nemovitostí
typ služby: korekce jsou poskytovány uživatelům v reálném čase z předem zvolené stanice CZEPOS. Maximální přípustná vzdálenost Vašeho stanoviště od stanice závisí na parametrech aparatury udaných výrobcem (obvykle desítky km), obecně platí, že s rostoucí vzdáleností se snižuje přesnost určení pozice.
formát korekcí: RTCM 3.2

služba CZEPOS: RTK3 – NS – MSM / RTK z nejbližší stanice s korekcemi GPS + GLONASS + Galileo + BeiDou, případně i QZSS* /
*) podpora regionálního QZSS pouze u stanic vybavených přijímačem Leica GR30 (viz specifikace)
typické využití: zeměměřictví a katastr nemovitostí
typ služby: korekce jsou poskytovány uživatelům v reálném čase; aparatura zašle do řídícího centra informaci o své pozici (NMEA zprávu), na základě které obdrží korekce z té stanice CZEPOS, která se nachází nejblíže pozici uživatele.
formát korekcí: RTCM 3.2

Kategorie VRS
chci používat CZEPOS – požaduji centimetrovou přesnost,
chci využívat korekční data z virtuální stanice

Na rozdíl od služeb předchozí kategorie RTK, využívají služby kategorie VRS (virtuální referenční stanice) k výpočtu korekcí data z více stanic CZEPOS – tzv. síťové řešení. Výpočet je generován pro virtuální referenční stanici, kterou systém automaticky umisťuje do lokality, ve které se uživatel nachází. K využití je zapotřebí dvoufrekvenční aparatura GPS schopná přijímat a zpracovávat korekce v reálném čase s mobilním internetovým připojením GPRS (korekce jsou přijímány přes síťový protokol NTRIP). Volba typu služby závisí na možnostech aparatury a její kompatibilitě s daným typem služby (informujte se u svých dodavatelů GPS aparatur):

služba CZEPOS: VRS3 – MAX - MSM / virtuální referenční stanice generovaná podle konceptu MAX (master – auxiliary) s korekcemi GPS+GLONASS+Galileo+BeiDou /
typické využití: zeměměřictví a katastr nemovitostí
typ služby: korekce jsou poskytovány uživatelům v reálném čase; aparatura zašle do řídícího centra NMEA zprávu, na základě které obdrží korekce virtuální referenční stanice. Výpočet probíhá v rámci výpočetní buňky, skládající se z několika stanic (zpravidla 6 stanic) umístěných v okolí uživatele. V buňce je jedna ze stanic zvolena jako hlavní (Master), ostatní stanice pak jako vedlejší (Auxiliary). V rámci VRS3-MAX-MSM uživatel přijímá korekční data z hlavní stanice a současně s nimi diference korekcí z vedlejších stanic.
formát korekcí: RTCM 3.2

služba CZEPOS: VRS3 – iMAX - MSM / virtuální referenční stanice generovaná podle individualizovaného konceptu MAX (master – auxiliary) s korekcemi GPS+GLONASS+Galileo+BeiDou /
typické využití: zeměměřictví a katastr nemovitostí
typ služby: korekce jsou poskytovány uživatelům v reálném čase; aparatura zašle do řídícího centra NMEA zprávu, na základě které obdrží korekce virtuální referenční stanice. Výpočet probíhá obdobně jako v případě služby VRS3-MAX-MSM v rámci výpočetní buňky, skládající se z několika stanic (zpravidla 6 stanic) umístěných v okolí uživatele. V buňce je jedna ze stanic zvolena jako hlavní (Master), ostatní stanice pak jako vedlejší (Auxiliary). V rámci VRS3-iMAX-MSM uživatel přijímá korekce z hlavní stanice, které jsou již opravené o vliv korekcí z vedlejších stanic.

Je-li Váš GPS přijímač kompatibilní se službou VRS3-MAX-MSM, doporučujeme ji využívat namísto alternativy VRS3-iMAX-MSM (doporučení výrobce softwaru).
formát korekcí: RTCM 3.2

služba CZEPOS: VRS3 – VirtualRS - MSM / virtuální referenční stanice s korekcemi GPS+GLONASS+Galileo+BeiDou /
typické využití: automatické řízení strojů, navigace dronů, zeměměřictví a katastr nemovitostí
typ služby: korekce jsou poskytovány uživatelům v reálném čase; aparatura zašle do řídícího centra NMEA zprávu, na základě které obdrží korekce virtuální referenční stanice umístěné v bezprostřední blízkosti pozice uživatele. Korekční data virtuální referenční stanice systém generuje na základě síťového řešení z okolních stanic CZEPOS.

Je-li Váš GPS přijímač kompatibilní se službami VRS3-MAX-MSM resp. VRS3-iMAX-MSM, doporučujeme je využívat namísto VRS3-VirtualRS-MSM (doporučení výrobce softwaru).
formát korekcí: RTCM 3.2

Produkty CZEPOS
chci používat CZEPOS – požaduji centimetrovou až milimetrovou přesnost,
pozici budu určovat až po skončení měření

S využitím produktů CZEPOS je pozice vypočtena až po skončení měření (Postprocessing) po stažení souborů korekčních dat z internetových stránek CZEPOS.

služba CZEPOS: RINEX (Receiver Independent Exchange) s korekcemi GPS+GLONASS+Galileo+BeiDou+QZSS
typické využití: zeměměřictví a katastr nemovitostí
typ služby: korekce jsou poskytovány uživatelům po skončení měření; Data lze stáhnout pro zadaný interval měření ve standardním formátu RINEX z předem zvolené stanice CZEPOS. Výpočet pozice probíhá zpětně využitím korekčních dat a softwaru pro postprocessing.
formát korekcí: RINEX 3.04

služba CZEPOS: virtuální RINEX s korekcemi GPS+GLONASS+Galileo+BeiDou+QZSS
typické využití: zeměměřictví a katastr nemovitostí
typ služby: korekce jsou poskytovány uživatelům po skončení měření; Data lze stáhnout pro zadaný interval měření ve standardním formátu RINEX z virtuální stanice o zadaných souřadnicích. Virtuální RINEX vygeneruje systém CZEPOS na základě síťového řešení. Výpočet pozice probíhá zpětně využitím korekčních dat a softwaru pro postprocessing.
formát korekcí: RINEX 3.04