Banner.

Permanentní kontrola přesnosti síťového řešení CZEPOS

Pokud jste při měření GNSS využívali v dané lokalitě služby CZEPOS kategorie VRS (virtuální referenční stanice), na internetových stránkách kontrola přesnosti zjistíte, jaké přesnosti v této lokalitě uvedené služby dosahovaly ve zvolený den.

V aplikaci zvolíte datum Vašeho měření a na přehledné mapě se přesunete do zájmové lokality (posunem přehledné mapy či pomocí navigačního okna). Kliknutím do zájmové lokality pak zobrazíte graf, který ukazuje vývoj přesnosti služeb CZEPOS v průběhu zvoleného dne.

Aplikace screenshot.

V zobrazeném grafu vyjadřují hodnoty dNE resp. dH aktuální odchylku v poloze resp. výšce, hodnoty mNE resp. mH pak střední chybu v poloze resp. ve výšce odpovídající testovanému dni.

Kontrola probíhá v celkem 75 testovacích oblastech trojúhelníkového tvaru, rozložených po celém území ČR včetně příhraničních oblastí.

Aplikace screenshot.

Jádrem kontroly je kontrolní software MLS (Mervart-Lukeš software), vyvinutý pro CZEPOS na Stavební fakultě ČVUT, který byl v Zeměměřickém úřadě dále automatizován a doplněn o statistické vyhodnocení a publikaci výsledků na Internetu.

Kontrolní software se připojuje ke službám kategorie RTK i VRS, postupně v rámci všech testovacích oblastí, přičemž každá oblast je testována několikrát denně. V rámci každé oblasti jsou testovány 3 základny – spojnice těžiště trojúhelníka (služba kategorie VRS) s jednotlivými vrcholy (služba kategorie RTK) a je vyhodnocován rozdíl správných a vypočtených délek základny.

Výsledné rozdíly jsou dále zpracovávány a následně graficky znázorňovány pro každou testovací oblast formou aktuálních polohových (dNE) a výškových (dH) odchylek a současně středních chyb v poloze (mNE) a výšce (mH) pro testovaný den.

Poznámka: Uvedené grafy vyjadřují přesnost služeb síťového řešení, od které se dále odvíjí přesnost Vašich GNSS měření. Výsledná přesnost Vašich GNSS měření je však dále ovlivněna aktuálními příjmovými podmínkami v zaměřované lokalitě i dobou měření!

V případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na řídící centrum CZEPOS, viz. kontakty.