Banner.

Kontrola stability stanic CZEPOS

Účelem analýzy časových řad souřadnicových změn stanic CZEPOS je kontrola stability stanic CZEPOS. V případě, že by byl kontrolou zjištěn významný pohyb stanice, tj. odchýlení od dané pozice, je třeba provést nový výpočet souřadnic stanice.

Ke zjištění případného lineárního nebo periodického pohybu stanic aplikujeme na soubor souřadnicových rozdílů spektrální analýzu (tzv. upravenou Vaníčkovu metodu), která umožňuje vyhledat v souboru dat lineární posuny, periody a amplitudy. Pro každou stanici jsou graficky vykresleny změny souřadnic N, E, U v závislosti na čase. Pokud je nalezen lineární posun větší než 1 mm za rok nebo perioda s amplitudou větší než 1 mm, je v grafu znázorněna aproximační křivka charakterizující tento jev.

Nalezené lineární pohyby a amplitudy nalezených ročních periodických pohybů ukazuje následující tabulka:

Tabulka - nalezené lineární pohyby a amplitudy

Pro zobrazení grafu zvolte příslušné označení stanice:

CBRU CDAC CDOM CFRM CJIH CKAP CKRO CKVA CLIB CLIT
CMBO CPRA CPRG CPRI CRAK CSUM CSVI CTAB CTRU CVSE
CZNO GOPE CHOD PLZE TUBO