Banner.

Parametry antén CZEPOS

Parametry antén stanic CZEPOS
Stanice Typ antény s/n: PCO vf(L1) PCO vf(L2) platnost od: kalibrační soubory
1
Pardubice
CPAR LEIAR25.R4   LEIT 10401009 0.1583 0.1540 25.10.2011 Stažení souboru
2 Svitavy CSVI LEIAR25.R4   LEIT 10471010 0.1583 0.1540 9.11.2011 Stažení souboru
3 Jihlava CJIH LEIAR25.R4   LEIT 10471011 0.1583 0.1540 19.10.2011 Stažení souboru
4 Jindřichův Hradec CJHR LEIAR25.R4   LEIT 725348 0.1583 0.1540 20.10.2015 Stažení souboru
5 Tábor CTAB LEIAR25.R4   LEIT 10471002 0.1583 0.1540 13.9.2011 Stažení souboru
6 Příbram CPRI LEIAR25.R4   LEIT 10231025 0.1583 0.1540 11.5.2011 Stažení souboru
7 Karlovy Vary CKVA LEIAR25.R4   LEIT 10231027 0.1583 0.1540 29.6.2011 Stažení souboru
8 Domažlice CDOM LEIAR25.R4   LEIT 10411009 0.1583 0.1540 14.7.2011 Stažení souboru
9 Prachatice CPRA LEIAR25.R4   LEIT 10401024 0.1583 0.1540 21.9.2011 Stažení souboru
10 České Budějovice CBUD LEIAR25.R4   LEIT 10411008 0.1583 0.1540 11.4.2013 Stažení souboru
11 Rakovník CRAK LEIAR25.R4   LEIT 10161007 0.1583 0.1540 11.5.2011 Stažení souboru
12 Mladá Boleslav CMBO LEIAR25.R4   LEIT 10411001 0.1583 0.1540 17.8.2011 Stažení souboru
13 Litoměřice CLIT LEIAR25.R4   LEIT 10211009 0.1583 0.1540 3.6.2011 Stažení souboru
14 Liberec CLIB LEIAR25.R4   LEIT 10361017 0.1583 0.1540 31.8.2011 Stažení souboru
15 Trutnov CTRU LEIAR25.R4   LEIT 10471001 0.1583 0.1540 25.10.2011 Stažení souboru
16 Frýdek – Místek CFRM LEIAR25.R4   LEIT 725340 0.1583 0.1540 25.4.2012 Stažení souboru
17 Vsetín CVSE LEIAR25.R4   LEIT 725339 0.1583 0.1540 10.5.2012 Stažení souboru
18 Šumperk CSUM LEIAR25.R4   LEIT 725336 0.1583 0.1540 17.4.2012 Stažení souboru
19 Jeseník CJES LEIAR25.R4   LEIT 725337 0.1583 0.1540 19.11.2012 Stažení souboru
20 Kroměříž CKRO LEIAR25.R4   LEIT 725338 0.1583 0.1540 11.4.2012 Stažení souboru
21 Hodonín CHOD LEIAR25.R4   LEIT 10471004 0.1583 0.1540 28.1.2021 Stažení souboru
22 Znojmo CZNO LEIAR25.R4   LEIT 10461008 0.1583 0.1540 2.11.2011 Stažení souboru
23 Praha CPRG LEIAR25.R4   LEIT 10161001 0.1583 0.1540 20.4.2011 Stažení souboru


Parametry antén externích stanic VESOG
Stanice Typ antény s/n: PCO vf(L1) PCO vf(L2) platnost od:  
1
Ostrava
VSBO TPSCR.G5  TPSH 76212020 0.0919 0.1191 7.9.2017 Stažení souboru
2 Plzeň PLZN TRM59900.00  SCIS 5314361024 0.1112 0.1248 13.3.2015  
3 Pecný GOPE TPSCR.G3  TPSH 30161 0.0844 0.1197 14.12.2009  
4 Brno TUBO LEIAR25.R4  LEIT 10401005 0.1583 0.1540 12.12.2011  
5 Polom POL1 TRM159900.00  SCIS 5821338217 0.1118 0.1245 17.10.2018 Stažení souboru


Poznámky:

Typ antény – označení dle standardu IGS (International GNSS Service)

Protože všechny antény jsou vybaveny ochranným krytem, soubor RINEX obsahuje označení typu antény (LEIAT504 resp. TPSCR3_GGD resp. TPSCR_G3) i označení ochranného krytu (LEIS resp. CONE resp. TPSH).

s/n: – sériové číslo antény

PCO (phase centre offset) – poloha fázového centra antény, určuje se vzhledem k referenčnímu bodu antény, kde

fázové centrum antény je teoreticky definovaný bod, umístěný uvnitř antény, ke kterému je měřena geometrická vzdálenost mezi družicí a anténou,

referenční bod antény je bod jednoznačně definovaný pro každý typ antény, umístěný zpravidla v geometrickém středu spodní plochy antény.

Aktuální poloha fázového centra antény se mění v závislosti na směru příjmu signálu a je různá pro frekvenci L1 a pro frekvenci L2 signálu GPS.

vf(L1) resp. vf(L2) – vertikální složka polohy fázového centra antény pro frekvenci L1 resp. L2 v metrech,

tj. vertikální rozdíl fázového centra antény a referenčního bodu antény.

Hodnoty vf(L1) resp. vf(L2) charakterizují obecné polohy fázových center. Jsou stanovené standardně pro jednotlivé typy antén, na základě metody absolutní kalibrace. Ve zpracovatelských softwarech GPS jsou již zpravidla předdefinované. Pokud tomu tak není, je třeba je ručně zadat.

Kalibrační soubory – obsahují individuální polohy fázových center (PCO) všech antén CZEPOS včetně jejich variací (PCV) v závislosti na směru příjmu signálu GPS.

Kalibrační soubory byly sestaveny na základě individuálních kalibrací antén. Jsou uloženy ve standardním textovém formátu ANTEX (antenna exchange format). Jedná o soubory s koncovkou ATX, které obsahují hodnoty absolutních kalibrací.

Pokud Váš zpracovatelský software zpracování ATX souborů podporuje, doporučujeme tyto soubory použít pro zvýšení přesnosti Vašeho zpracování.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte prosím administrátory CZEPOS na e-mailové adrese: Email