Banner.

Nastavení aparatury GNSS pro přístup ke službám CZEPOS

Pokud jste navštívili tuto stránku poprvé, doporučujeme Vám nejprve si prohlédnout: Informace o doporučených službách a produktech

Služby CZEPOS umožňují příjem korekčních dat v reálném čase. Dále je uveden postup nastavení Vašeho přijímače GNSS pro příjem korekcí.

Nastavení přenosu:

Níže je popsáno nastavení doporučených služeb CZEPOS určených pro nejnovější přijímače GNSS. Pro popis nastavení služeb určených pro starší přijímače pokračujte zde ….

Ve Vašem NTRIP klientu je třeba nastavit internetovou adresu a port serveru CZEPOS, který poskytuje korekce v reálném čase (tzv. NTRIP caster):

adresa: czeposr.cuzk.cz
port: 2100 nebo 2101*

Pokud Váš NTRIP klient preferuje nastavení IP adresy namísto internetové adresy, použijte nastavení:

adresa: 195.245.209.181
port: 2100 nebo 2101*

*) port 2100 nastavte pro službu DGPS-GG (formát korekcí RTCM 2.1)
Port 2101 nastavte pro služby MSM (formát korekcí RTCM 3.2): RTK3-MSM, RTK3-NS-MSM, VRS3-MAX-MSM, VRS3-iMAX-MSM, VRS3-VirtualRS-MSM)

Nastavení registračních údajů:

Pro připojení k NTRIP casteru CZEPOS musíte zadat registrační údaje, tzn. jméno a heslo, které máte do CZEPOS přidělěno (viz. registrace uživatele)

Volba přístupového bodu:

Dále je třeba zvolit přístupový bod (MountPoint nebo také Mount), který určuje, k jaké službě CZEPOS budete přistupovat:

Služba DGPS-GG:

port 2100, formát RTCM 2.1

Mount Identifikátor formát korekcí síťové řešení přesnost
CPAR1 Pardubice 1 RTCM 2.1 NE dm
CSVI1 Svitavy 1 RTCM 2.1 NE dm
CJIH1 Jihlava 1 RTCM 2.1 NE dm

… atd. dle aktuální zdrojové tabulky**

**)     Každá stanice CZEPOS má přiřazen samostatný přístupový bod

Služba RTK3 - MSM

port 2101, formát RTCM 3.2

Mount Identifikátor formát korekcí síťové řešení přesnost
CPAR3-MSM Pardubice 3-MSM RTCM 3.2 (MSM5) NE cm*
CSVI3-MSM Svitavy 3-MSM RTCM 3.2 (MSM5) NE cm*
CJIH3-MSM Jihlava 3-MSM RTCM 3.2 (MSM5) NE cm*

… atd. dle aktuální zdrojové tabulky**

*)     Přesnost závisí na vzdálenosti stanoviska uživatele od stanice CZEPOS
        – viz. Informace o službách a produktech
**)     Každá stanice CZEPOS má přiřazen samostatný přístupový bod

Služba RTK3 - NS - MSM

port 2101, formát RTCM 3.2

Mount Identifikátor formát korekcí síťové řešení přesnost
RTK3-MSM RTK.NEAREST.SITE-CZEPOS-MSM RTCM 3.2 (MSM5) NE cm*
*)     Přesnost závisí na vzdálenosti stanoviska uživatele od stanice CZEPOS
        – viz. Informace o službách a produktech

Služba VRS3-MAX-MSM resp. VRS3-iMAX-MSM a VRS3-VirtualRS-MSM:

port 2101, formát RTCM 3.2

Mount Identifikátor formát korekcí síťové řešení přesnost
MAX3C-MSM VRS.MAX-CZEPOS-MSM RTCM 3.2 (MSM5) ANO cm
iMAX3C-MSM VRS.iMAX-CZEPOS-MSM RTCM 3.2 (MSM5) ANO cm
VirtualRS3C-MSM VRS.VirtualRS-CZEPOS-MSM RTCM 3.2 (MSM5) ANO cm