Banner.

Registrace uživatele:

Přístup ke službám CZEPOS je umožněn pouze registrovanému uživateli. Registrace je provedena na základě Žádosti o poskytování dat Státní sítě permanentních stanic pro přesné určování polohy(CZEPOS) (dále jen žádost). Formulář žádosti stáhnete zde: Formulář žádosti

Vyplněnou a podepsanou žádost zašlete

 • poštou na adresu:

  Zeměměřický úřad
  Odbor geodetických základů
  Pod sídlištěm 9
  182 11 Praha 8

 • nebo naskenovanou na emailovou adresu:

  Email

 • nebo prostřednictvím datové schránky:

  ID datové schránky: 6yvadsa

Cenové tarify služeb a produktů CZEPOS:

Cenové tarify služeb CZEPOS naleznete pod položkami 4 až 10 v bodu 11.1 Přílohy Vyhlášky ČÚZK č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytování služeb CZEPOS se řídí poskytování dat a produktů ZÚ Zeměměřického úřadu.

Další informace:

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na administrátory CZEPOS prostřednictvím e-mailu: czepos@cuzk.cz , případně telefonicky: +4202 8404 1536.