Banner.

Registrace uživatele:

Přístup ke službám a produktům CZEPOS je umožněn pouze registrovanému uživateli. Registrace je provedena na základě Žádosti o poskytování dat České sítě permanentních stanic GPS pro určování polohy (CZEPOS) (dále jen žádost). Formulář žádosti stáhnete zde: Formulář žádosti

Vyplněnou a podepsanou žádost zašlete poštou na adresu:

Zeměměřický úřad
Odbor geodetických základů
Pod sídlištěm 9
182 11 Praha 8

Cenové tarify služeb a produktů CZEPOS:

Měrnou jednotkou pro výpočet ceny je časová délka odebraných korekčních dat. Délka se měří na celé vteřiny (v případě služeb) a na celé minuty (v případě produktů). Cena se uvádí jako cena za 1 hodinu odebraných dat, přepočítává se však na skutečnou délku odebraných dat dle počtu měrných jednotek.

Cenové tarify služeb a produktů CZEPOS naleznete v aktuálním ceníku výkonů a výrobků Zeměměřického úřadu, který stáhnete zde: Ceník výkonů a výrobků Zeměměřického úřadu

Faktury budou zasílány poštou na Vaši adresu po ukončení zúčtovacího období. V případě, že účtovaná částka v daném zúčtovacím období nepřesáhne 500,- Kč, fakturu nezasíláme a účtovaná částka se přesouvá do následujícího zúčtovacího období, s výjimkou posledního měsíce aktuálního roku.

Další informace:

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na administrátory CZEPOS prostřednictvím e-mailu: czepos@cuzk.cz , případně telefonicky: +4202 8404 1536.