Banner.

Registrace uživatele:

Přístup ke službám a produktům CZEPOS je umožněn pouze registrovanému uživateli. Registrace je provedena na základě Žádosti o poskytování dat České sítě permanentních stanic GPS pro určování polohy (CZEPOS) (dále jen žádost). Formulář žádosti stáhnete zde: Formulář žádosti

Vyplněnou a podepsanou žádost zašlete

 • poštou na adresu:

  Zeměměřický úřad
  Odbor geodetických základů
  Pod sídlištěm 9
  182 11 Praha 8

 • nebo naskenovanou na emailovou adresu:

  Email

 • nebo prostřednictvím datové schránky:

  ID datové schránky: 6yvadsa

Cenové tarify služeb a produktů CZEPOS:

Cenové tarify služeb a produktů CZEPOS naleznete v aktuálním ceníku výkonů a výrobků Zeměměřického úřadu, který stáhnete zde: Ceník výkonů a výrobků Zeměměřického úřadu

Poskytování služeb a produktů CZEPOS se řídí Obchodními podmínkami Zeměměřického úřadu.

Faktury budou zasílány poštou na Vaši adresu po ukončení zúčtovacího období. V případě, že účtovaná částka v daném zúčtovacím období nepřesáhne 500,- Kč, fakturu nezasíláme a účtovaná částka se přesouvá do následujícího zúčtovacího období, s výjimkou posledního měsíce aktuálního roku.

Další informace:

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na administrátory CZEPOS prostřednictvím e-mailu: czepos@cuzk.cz , případně telefonicky: +4202 8404 1536.