Banner.

Souřadnice stanic CZEPOS

Na této stránce uvádíme platné souřadnice stanic CZEPOS. Dříve platné souřadnice naleznete zde …


Souřadnice stanic CZEPOS v systému ETRS89 (realizace ETRF2000) – platné hodnoty
n stanice
platnost od
kód B mB L mL H mH va
1 Pardubice
25.10.2011
CPAR 50° 02' 22.37198"   15° 46' 59.68533"   283.270   0.0656
2 Svitavy
1.2.2015
CSVI 49° 45' 28.15413"   16° 28' 16.70846"   498.442   0.0662
3 Jihlava
19.10.2011
CJIH 49° 23' 36.79409"   15° 35' 11.02462"   576.839   0.0647
4 Jindřichův Hradec
8.10.2017
CJHR 49° 08’ 52.83156"   15° 00’ 31.70530"   543.521   0.0661
5 Tábor
13.9.2011
CTAB 49° 24' 35.26837"   14° 40' 48.78739"   496.233   0.0666
6 Příbram
30.4.2023
CPRI 49° 41' 16.07279"   13° 59' 53.72838"   583.675   0.0674
7 Karlovy Vary
29.6.2011
CKVA 50° 13' 57.33553"   12° 50' 30.75148"   446.082   0.0678
8 Domažlice
15.7.2011
CDOM 49° 26' 45.25334"   12° 55' 26.77675"   519.603   0.0668
9 Prachatice
21.9.2011
CPRA 49° 00' 51.48166"   13° 59' 45.37721"   645.390   0.0663
10 České
Budějovice
22.9.2013
CBUD 48° 58' 03.47154"   14° 28' 30.97608"   456.223   0.0659
11 Rakovník
28.6.2020
CRAK 50° 06' 08.60182"   13° 43' 45.25330"   381.872   0.0656
12 Mladá Boleslav
15.5.2016
CMBO 50° 24' 46.36455"   14° 54' 21.47138"   303.463   0.0677
13 Litoměřice
3.6.2011
CLIT 50° 32' 24.98638"   14° 08' 24.90019"   243.275   0.0669
14 Liberec
31.8.2011
CLIB 50° 46' 18.12754"   15° 03' 35.60854"   448.350   0.0663
15 Trutnov
25.10.2011
CTRU 50° 33' 45.51694"   15° 54' 30.41208"   478.595   0.0683
16 Frýdek – Místek
14.4.2013
CFRM 49° 41' 05.25414"   18° 21' 11.45814"   373.590   0.0662
17 Vsetín
10.5.2012
CVSE 49° 20' 16.84132"   17° 59' 27.64664"   407.325   0.0681
18 Šumperk
17.4.2012
CSUM 49° 57' 53.16941"   16° 58' 51.44527"   378.365   0.0677
19 Jeseník
14.4.2013
CJES 50° 13' 58.16794"   17° 12' 29.39828"   495.223   0.0676
20 Kroměříž
11.4.2012
CKRO 49° 17' 50.93102"   17° 24' 00.51417"   258.576   0.0678
21 Hodonín
1.2.2015
CHOD 48° 50' 58.63247"   17° 07' 44.64130"   228.387   0.0669
22 Znojmo
2.11.2011
CZNO 48° 51' 50.52613"   16° 02' 21.03952"   373.840   0.0738
23 Praha
20.4.2011
CPRG 50° 07' 30.82619"   14° 27' 21.80473"   356.025   0.0665


Souřadnice externích stanic VESOG v systému ETRS89 – platné hodnoty
n stanice
platnost od
kód B mB L mL H mH va
1 Ostrava
1.2.2015
VSBO 49° 50' 00.64983"   18° 09' 49.79861"   340.895   0.1659
2 Plzeň
26.4.2015
PLZN 49° 43' 35.67399"   13° 21' 06.60719"   425.230   0.0000
3 Pecný
2.1.2011
GOPE 49° 54' 49.32664"   14° 47' 08.22564"   592.602   0.1114
4 Brno
12.12.2011
TUBO 49° 12' 21.21026"   16° 35' 34.20396"   324.272   0.3113
5 Polom
17.10.2018
POL1 50° 21' 00.54514"   16° 19' 20.07645"   791.707   0.0590


Souřadnice stanic CZEPOS v systému S-JTSK a výšky v systému Bpv – platné hodnoty
n stanice
platnost od
kód Y mY X mX H mH va
1 Pardubice
25.10.2011
CPAR 646 770.291 10 1 060 714.224 10 239.249   0.0656
2 Svitavy
9.11.2011
CSVI 601 225.866 14 1 097 469.492 14 453.640   0.0662
3 Jihlava
23.11.2016
CJIH 669 458.545 6 1 130 343.549 6 530.747   0.0647
4 Jindřichův Hradec
20.10.2015
CJHR 714 566.744   1 152 193.217   497.430   0.0661
5 Tábor
23.11.2016
CTAB 734 463.119 10 1 120 205.163 10 450.296   0.0666
6 Příbram
23.11.2016
CPRI 779 092.805 26 1 082 801.525 26 537.339   0.0674
7 Karlovy Vary
7.2.2019
CKVA 852 063.782 9 1 010 482.564 9 400.216   0.0678
8 Domažlice
14.7.2011
CDOM 859 932.199 7 1 097 824.899 7 472.485   0.0668
9 Prachatice
23.11.2016
CPRA 789 888.730 15 1 156 921.095 15 598.552   0.0663
10 České
Budějovice
7.2.2019
CBUD 755 867.528   1 166 927.571   410.061   0.0659
11 Rakovník
1.2.2015
CRAK 791 593.743 18 1 034 392.974 18 336.158   0.0656
12 Mladá Boleslav
1.2.2015
CMBO 703 730.951 15 1 011 742.195 15 259.544   0.0677
13 Litoměřice
1.2.2015
CLIT 755 672.091 20 990 366.398 20 199.073   0.0669
14 Liberec
1.2.2015
CLIB 687 778.722 20 973 563.750 20 405.135   0.0663
15 Trutnov
25.10.2011
CTRU 631 076.087 2 1 003 978.799 2 434.983   0.0683
16 Frýdek – Místek
25.4.2012
CFRM 466 960.003 14 1 118 703.203 14 330.788   0.0662
17 Vsetín
13.6.2017
CVSE 496 441.079 11 1 154 843.654 11 364.218   0.0681
18 Šumperk
17.4.2012
CSUM 562 351.246 3 1 078 463.036 3 334.478   0.0677
19 Jeseník
7.2.2019
CJES 543 164.351   1 050 441.56   451.901   0.0676
20 Kroměříž
30.8.2017
CKRO 539 629.611 27 1 155 327.809 27 215.394   0.0678
21 Hodonín
10.4.2012
CHOD 564 260.062 17 1 202 928.265 17 185.538   0.0669
22 Znojmo
7.2.2019
CZNO 643 592.038   1 192 713.956   328.166   0.0738
23 Praha
1.2.2015
CPRG 739 771.659 1 1 039 190.646 1 311.235   0.0665


Souřadnice externích stanic VESOG v systému S-JTSK a výšky v systému Bpv – platné hodnoty
n stanice
platnost od
kód Y mY X mX H mH va
1 Ostrava
10.10.2017
VSBO 479 133.747 17 1 101 052.120 17 298.164   0.1659
2 Plzeň
23.11.2016
PLZN 824 584.453   1 071 719.124   378.591   0.0000
3 Pecný
5.10.2009
GOPE 719 512.302   1 065 662.523   547.592   0.1114
4 Brno
12.12.2011
TUBO 599 131.597 7 1 159 442.044 7 279.584   0.3113
5 Polom
17.10.2018
POL1 604 572.975   1 030 810.621   748.146   0.0590


Poznámky:

Souřadnice ETRS89 (European Terrestrial Reference System, epocha souřadnic 1989.0) stanic CZEPOS byly určeny ve VÚGTK zpracováním časových řad od roku 2005 s navázáním na opěrné stanice sítě EPN (European Permanent Network) a jsou průběžně ověřovány v rámci nezávislého Monitoringu VÚGTK.

*) takto jsou označeny předběžné souřadnice stanic, zavedené dočasně před tím, než budou známy přesné souřadnice určené na základě Monitoringu VÚGTK.

B,L jsou geodetické zeměpisné souřadnice na elipsoidu GRS80, H je elipsoidická výška.

Hodnoty středních chyb mB, mL, mH jsou uvedeny v milimetrech.

Souřadnice S-JTSK byly určeny pomocí měření GPS na okolních trigonometrických bodech a transformací pomocí lokálních transformačních klíčů.

Nadmořské výšky v systému Bpv. byly určeny v roce 2007 velmi přesnou nivelací připojením na body České státní nivelační sítě (ČSNS) s přesným trigonometrickým určením koncového převýšení antény.

Y,X jsou pravoúhlé rovinné souřadnice v Systému jednotné trigonometrické sítě katastrální, H je nadmořská výška v systému Balt po vyrovnání.

Hodnoty souřadnic Y, X a výšek H jsou uvedeny v metrech, hodnoty středních chyb mY, mX, mH jsou uvedeny v milimetrech.

va je výška antény, která vyjadřuje vertikální rozdíl referenčního bodu antény a referenčního bodu stanice

Souřadnice stanic jsou vztaženy k referenčnímu bodu stanice, který je definován jako průsečík horní plochy desky anténní konstrukce se svislou osou otvoru, který je v desce vyvrtán.