Banner.

Postup testování přesnosti služeb a produktů CZEPOS

Měřické testování přesnosti produktů a služeb CZEPOS provádělo společně se Zeměměřickým úřadem 8 katastrálních úřadů, ve 25 lokalitách rozmístěných na celém území ČR uvnitř i vně sítě CZEPOS. Testovalo se na cca. 150 trigonometrických bodech o známých souřadnicích ETRS. Testování bylo prováděno podle předem stanovené technologie.

Katastrální úřady, které se podílely na testování

Měřický postup:

Na každém bodě byly provedeny 2 nezávislé observace GPS, v různou dobu, při různé konfiguraci družic. Každá observace zahrnovala 12 metod měření, s využitím všech služeb CZEPOS a různých délek měření:


metoda služba
CZEPOS
délka
měření
1. A DGPS 60 vteřin
2. B DGPS 40 vteřin
3. C DGPS 20 vteřin
4. D RTK-PRS 60 vteřin
5. E RTK-PRS 40 vteřin
6. F RTK-PRS 20 vteřin
7. G RTK-FKP 60 vteřin
8. H RTK-FKP 40 vteřin
9. I RTK-FKP 20 vteřin
10. J RTK 60 vteřin
11. K RTK 40 vteřin
12. L RTK 20 vteřin
Výpočet charakteristik přesnosti:

1. porovnáním souřadnic ve dvojicích měření

Výše popsaným měřickým postupem bylo pro každou metodu získáno cca. 150 nezávislých dvojic měřených souřadnic X Y Z, z jejichž rozdílů byly vypočteny střední souřadnicové chyby: mxy a střední chyby výšek mh odpovídající jednomu měření ve dvojici.

2. porovnáním zaměřených souřadnic se souřadnicemi danými (v ETRS89)

Výše popsaným měřickým postupem bylo pro každou metodu získáno cca. 300 nezávislých měření souřadnic X Y Z, které bylo možné porovnat s danými souřadnicemi testovacích bodů v ETRS89. Z příslušných souřadnicových rozdílů byly vypočteny střední souřadnicové chyby: mxy a střední chyby výšek mh odpovídající jednomu měření.

V obou případech jsou vypočtené střední chyby charakteristikou přesnosti použité metody.

Posouzení přesnosti vzhledem k délce observace:

Statistické testování neprokázalo závislost vypočtených středních chyb na délce observace. To znamená, že měření, které trvalo 60 vteřin nevykazovalo přesnější výsledky, než měření, která trvala 40 vteřin a 20 vteřin. Obdobně měření které trvalo 40 vteřin nevykazovalo přesnější výsledky, než měření které trvalo 20 vteřin. Charakteristiky přesnosti tak je možné vztahovat přímo k použité službě CZEPOS, bez ohledu na použitou délku měření (20 vteřin, 40 vteřin, 60 vteřin):


metoda služba
CZEPOS
délka
měření
1. A , B , C DGPS 20 vteřin – 60 vteřin
2. D , E , F RTK-PRS 20 vteřin – 60 vteřin
3. G , H , I RTK-FKP 20 vteřin – 60 vteřin
4. J , K , L RTK 20 vteřin – 60 vteřin