Banner.

Služby CZEPOS určené pro starší přijímače a jejich rozdělení

Kromě doporučených služeb CZEPOS, jejichž přehled naleznete zde, nabízíme v kategorii RTK a VRS také služby určené pro starší přijímače.


Kategorie RTK
chci používat CZEPOS – požaduji centimetrovou přesnost
chci využívat korekční data z jednotlivé stanice CZEPOS

K využití služeb kategorie RTK (real time kinematics / kinematika v reálném čase) je zapotřebí dvoufrekvenční aparatura GPS schopná přijímat a zpracovávat RTK korekce. K tomu je zapotřebí mobilní internetové připojení (korekce jsou přijímány přes síťový protokol NTRIP). Volba typu služby závisí na možnostech aparatury a její kompatibilitě s daným typem služby (informujte se u svých dodavatelů GPS aparatur)

služba CZEPOS: RTK / RTK z nejbližší stanice /
typické využití: zeměměřictví a katastr nemovitostí
typ služby: korekce jsou poskytovány uživatelům v reálném čase z předem zvolené stanice CZEPOS. Maximální přípustná vzdálenost Vašeho stanoviště od stanice závisí na parametrech aparatury udaných výrobcem (obvykle desítky km), obecně platí, že s rostoucí vzdáleností se snižuje přesnost určení pozice.
formát korekcí: RTCM 2.3

služba CZEPOS: RTK3 – NS – GG / RTK z nejbližší stanice s korekcemi GPS + GLONASS /
typické využití: zeměměřictví a katastr nemovitostí
typ služby: korekce jsou poskytovány uživatelům v reálném čase; aparatura zašle do řídícího centra informaci o své pozici (NMEA zprávu), na základě které obdrží korekce z té stanice CZEPOS, která se nachází nejblíže pozici uživatele.
formát korekcí: RTCM 3.1

služba CZEPOS: RTK3 – GG / RTK s korekcemi GPS i GLONASS /
typické využití: zeměměřictví a katastr nemovitostí
typ služby: korekce jsou poskytovány uživatelům v reálném čase z předem zvolené stanice CZEPOS; služba je otevřena pouze pro stanice, které umožňují nejen příjem systému GPS, ale také systému GLONASS. V síti CZEPOS jsou to zatím pouze stanice: Praha a dále externí stanice: Ostrava, Pecný a Plzeň. Maximální přípustná vzdálenost Vašeho stanoviště od stanice závisí na parametrech aparatury udaných výrobcem (obvykle desítky km), obecně platí, že s rostoucí vzdáleností se snižuje přesnost určení pozice.
formát korekcí: RTCM 3.1

Kategorie VRS
chci používat CZEPOS – požaduji centimetrovou přesnost,
chci využívat korekční data z virtuální stanice

Na rozdíl od služeb předchozí kategorie RTK, využívají služby kategorie VRS (virtuální referenční stanice) k výpočtu korekcí data z více stanic CZEPOS – tzv. síťové řešení. Výpočet je generován pro virtuální referenční stanici, kterou systém automaticky umisťuje do lokality, ve které se uživatel nachází. K využití je zapotřebí dvoufrekvenční aparatura GPS schopná přijímat a zpracovávat korekce v reálném čase s mobilním internetovým připojením GPRS (korekce jsou přijímány přes síťový protokol NTRIP). Volba typu služby závisí na možnostech aparatury a její kompatibilitě s daným typem služby (informujte se u svých dodavatelů GPS aparatur):

služba CZEPOS: RTK – PRS / RTK z pseudoreferenční stanice /
typické využití: zeměměřictví a katastr nemovitostí
typ služby: korekce jsou poskytovány uživatelům v reálném čase; aparatura zašle do řídícího centra informaci o své pozici (NMEA zprávu), na základě které obdrží korekce z tzv. pseudoreferenční stanice umístěné v bezprostřední blízkosti pozice uživatele. Korekční data pseudoreferenční stanice systém generuje na základě síťového řešení z okolních stanic CZEPOS.
formát korekcí: RTCM 2.3

služba CZEPOS: RTK – FKP / RTK s plošnými parametry (Flächenkorrekturparameter) /
typické využití: zeměměřictví a katastr nemovitostí
typ služby: korekce jsou poskytovány uživatelům v reálném čase; Aparatura opět zašle do řídícího centra NMEA zprávu, na základě které obdrží korekce ze zvolené stanice CZEPOS doplněné o plošné parametry FKP, které systém generuje na základě síťového řešení z okolních stanic CZEPOS.
formát korekcí: RTCM 2.3

služba CZEPOS: VRS3 – MAX / virtuální referenční stanice generovaná podle konceptu MAX (master – auxiliary) s korekcemi GPS /
typické využití: zeměměřictví a katastr nemovitostí
typ služby: korekce jsou poskytovány uživatelům v reálném čase; aparatura zašle do řídícího centra NMEA zprávu, na základě které obdrží korekce virtuální referenční stanice. Výpočet probíhá v rámci výpočetní buňky, skládající se z několika stanic (zpravidla 6 stanic) umístěných v okolí uživatele. V buňce je jedna ze stanic zvolena jako hlavní (Master), ostatní stanice pak jako vedlejší (Auxiliary). V rámci VRS3-MAX uživatel přijímá korekční data z hlavní stanice a současně s nimi diference korekcí z vedlejších stanic.
formát korekcí: RTCM 3.1

služba CZEPOS: VRS3 – iMAX / virtuální referenční stanice generovaná podle individualizovaného konceptu MAX (master – auxiliary) s korekcemi GPS /
typické využití: zeměměřictví a katastr nemovitostí
typ služby: korekce jsou poskytovány uživatelům v reálném čase; aparatura zašle do řídícího centra NMEA zprávu, na základě které obdrží korekce virtuální referenční stanice. Výpočet probíhá obdobně jako v případě služby VRS3-MAX v rámci výpočetní buňky, skládající se z několika stanic (zpravidla 6 stanic) umístěných v okolí uživatele. V buňce je jedna ze stanic zvolena jako hlavní (Master), ostatní stanice pak jako vedlejší (Auxiliary). V rámci VRS3-iMAX uživatel přijímá korekce z hlavní stanice, které jsou již opravené o vliv korekcí z vedlejších stanic.

Je-li Váš GPS přijímač kompatibilní se službou VRS3-MAX, doporučujeme ji využívat namísto alternativy VRS3-iMAX (doporučení výrobce softvaru).
formát korekcí: RTCM 3.1

služba CZEPOS: VRS3 – MAX - GG / virtuální referenční stanice generovaná podle konceptu MAX (master – auxiliary) s korekcemi GPS+GLONASS /
typické využití: zeměměřictví a katastr nemovitostí
typ služby: korekce jsou poskytovány uživatelům v reálném čase; aparatura zašle do řídícího centra NMEA zprávu, na základě které obdrží korekce virtuální referenční stanice. Výpočet probíhá v rámci výpočetní buňky, skládající se z několika stanic (zpravidla 6 stanic) umístěných v okolí uživatele. V buňce je jedna ze stanic zvolena jako hlavní (Master), ostatní stanice pak jako vedlejší (Auxiliary). V rámci VRS3-MAX-GG uživatel přijímá korekční data z hlavní stanice a současně s nimi diference korekcí z vedlejších stanic.
formát korekcí: RTCM 3.1

služba CZEPOS: VRS3 – iMAX - GG / virtuální referenční stanice generovaná podle individualizovaného konceptu MAX (master – auxiliary) s korekcemi GPS+GLONASS /
typické využití: zeměměřictví a katastr nemovitostí
typ služby: korekce jsou poskytovány uživatelům v reálném čase; aparatura zašle do řídícího centra NMEA zprávu, na základě které obdrží korekce virtuální referenční stanice. Výpočet probíhá obdobně jako v případě služby VRS3-MAX-GG v rámci výpočetní buňky, skládající se z několika stanic (zpravidla 6 stanic) umístěných v okolí uživatele. V buňce je jedna ze stanic zvolena jako hlavní (Master), ostatní stanice pak jako vedlejší (Auxiliary). V rámci VRS3-iMAX-GG uživatel přijímá korekce z hlavní stanice, které jsou již opravené o vliv korekcí z vedlejších stanic.

Je-li Váš GPS přijímač kompatibilní se službou VRS3-MAX-GG, doporučujeme ji využívat namísto alternativy VRS3-iMAX-GG (doporučení výrobce softvaru).
formát korekcí: RTCM 3.1

služba CZEPOS: VRS3 – VirtualRS - GG / virtuální referenční stanice s korekcemi GPS+GLONASS /
typické využití: automatické řízení strojů, přesná navigace dronů, zeměměřictví a katastr nemovitostí
typ služby: korekce jsou poskytovány uživatelům v reálném čase; aparatura zašle do řídícího centra NMEA zprávu, na základě které obdrží korekce virtuální referenční stanice umístěné v bezprostřední blízkosti pozice uživatele. Korekční data virtuální referenční stanice systém generuje na základě síťového řešení z okolních stanic CZEPOS.

Je-li Váš GPS přijímač kompatibilní se službami VRS3-MAX-GG resp. VRS3-iMAX-GG, doporučujeme je využívat namísto VRS3-VirtualRS-GG (doporučení výrobce softvaru).
formát korekcí: RTCM 3.1

služba CZEPOS: VRS – MAX - GG_L4G / virtuální referenční stanice generovaná podle konceptu MAX (master – auxiliary) s korekcemi GPS+GLONASS /
typické využití: zeměměřictví a katastr nemovitostí
typ služby: obdoba služby VRS3 – MAX – GG poskytovaná namísto standardního formátu RTCM 3.1 v proprietárním formátu Leica 4G

Před využíváním služby v proprietárním formátu ověřte, že je vaše aparatura se službou plně kompatibilní!
formát korekcí: Leica 4G

služba CZEPOS: VRS – iMAX - GG_CMR / virtuální referenční stanice generovaná podle individualizovaného konceptu MAX (master – auxiliary) s korekcemi GPS+GLONASS /
typické využití: zeměměřictví a katastr nemovitostí
typ služby: obdoba služby VRS3 – iMAX – GG poskytovaná namísto standardního formátu RTCM 3.1 v proprietárním formátu CMR

Před využíváním služby v proprietárním formátu ověřte, že je vaše aparatura se službou plně kompatibilní!
formát korekcí: CMR

služba CZEPOS: VRS – iMAX - GG_CMR+ / virtuální referenční stanice generovaná podle individualizovaného konceptu MAX (master – auxiliary) s korekcemi GPS+GLONASS /
typické využití: zeměměřictví a katastr nemovitostí
typ služby: obdoba služby VRS3 – iMAX – GG poskytovaná namísto standardního formátu RTCM 3.1 v proprietárním formátu CMR+

Před využíváním služby v proprietárním formátu ověřte, že je vaše aparatura se službou plně kompatibilní!
formát korekcí: CMR+