Banner.

Nastavení aparatury GNSS pro přístup ke starším službám CZEPOS

Pokud jste navštívili tuto stránku poprvé, doporučujeme Vám nejprve si prohlédnout: Informace o službách určených pro starší přijímače…

Služby CZEPOS v reálném čase umožňují příjem korekčních dat během měření GNSS. Dále je uveden postup nastavení Vašeho přijímače GNSS pro příjem korekcí ze služeb CZEPOS kategorie RTK a VRS určených pro starší přijímače GNSS. Pro popis nastavení služeb doporučených pro novější přijímače pokračujte zde ….

Nastavení přenosu:

Ve Vašem NTRIP klientu je třeba nastavit internetovou adresu a port serveru CZEPOS, který poskytuje korekce v reálném čase (tzv. NTRIP caster):

adresa: czeposr.cuzk.gov.cz*
port: 2100 nebo 2111**

Pokud Váš NTRIP klient preferuje nastavení IP adresy namísto internetové adresy, použijte nastavení:

adresa: 195.245.209.181
port: 2100 nebo 2111**

*) preferovaná adresa služby je czeposr.cuzk.gov.cz, platná zůstává i původní adresa czeposr.cuzk.cz.

**) Port 2100 nastavte pro službu DGPS (formát korekcí RTCM 2.1) či pro služby RTK, RTK-PRS, resp. RTK-FKP (formát korekcí RTCM 2.3)
Port 2111 nastavte pro služby RTK3-NS-GG, RTK3-GG, VRS3-MAX, VRS3-iMAX, VRS3-MAX-GG, VRS3-iMAX-GG nebo VRS3-VirtualRS-GG (formát korekcí RTCM 3.1)
Port 2111 nastavte také pro služby VRS-MAX-GG_L4G (formát korekcí Leica 4G) a služby VRS-iMAX-GG_CMR resp. VRS-iMAX-GG_CMR (formát korekcí CMR resp. CMR+)

Nastavení registračních údajů:

Pro připojení k NTRIP casteru CZEPOS musíte zadat registrační údaje, tzn. jméno a heslo, které máte do CZEPOS přidělěno (viz. registrace uživatele)

Volba přístupového bodu:

Dále je třeba zvolit přístupový bod (MountPoint nebo také Mount), který určuje, k jaké službě CZEPOS budete přistupovat:

Služba RTK:

port 2100, formát RTCM 2.3

Mount Identifikátor formát korekcí síťové řešení přesnost
CPAR0 Pardubice 0 RTCM 2.3 NE cm*
CSVI0 Svitavy 0 RTCM 2.3 NE cm*
CJIH0 Jihlava 0 RTCM 2.3 NE cm*

… atd. dle aktuální zdrojové tabulky**

*)     Přesnost závisí na vzdálenosti stanoviska uživatele od stanice CZEPOS
        – viz. Informace o službách a produktech
**)     Každá stanice CZEPOS má přiřazen samostatný přístupový bod

Služba RTK – PRS:

port 2100, formát RTCM 2.3

Mount Identifikátor formát korekcí síťové řešení přesnost
PRS0C PRS-CZEPOS RTCM 2.3 ANO cm

Služba RTK – FKP:

port 2100, formát RTCM 2.3

Mount Identifikátor formát korekcí síťové řešení přesnost
FKP0C FKP-CZEPOS RTCM 2.3 ANO cm

Služba RTK3 - NS - GG

port 2111, formát RTCM 3.1

Mount Identifikátor formát korekcí síťové řešení přesnost
RTK3C RTK.NEAREST.SITE-CZEPOS RTCM 3.1 NE cm*

Služba RTK3 - GG

port 2111, formát RTCM 3.1

Mount Identifikátor formát korekcí síťové řešení přesnost
CPRG3 Praha 3 RTCM 3.1 NE cm*
CPRI3 Příbram 3 RTCM 3.1 NE cm*
CRAK3 Rakovník 3 RTCM 3.1 NE cm*

… atd. dle aktuální zdrojové tabulky**

*)     Přesnost závisí na vzdálenosti stanoviska uživatele od stanice CZEPOS
        – viz. Informace o službách a produktech
**)     Každá stanice CZEPOS má přiřazen samostatný přístupový bod

Služba VRS3-MAX resp. VRS3-iMAX:

port 2111, formát RTCM 3.1

Mount Identifikátor formát korekcí síťové řešení přesnost
MAX3C VRS.MAX-CZEPOS RTCM 3.1 ANO cm
iMAX3C VRS.iMAX-CZEPOS RTCM 3.1 ANO cm

Služba VRS3-MAX-GG resp. VRS3-iMAX-GG a VRS3-VirtualRS-GG:

port 2111, formát RTCM 3.1

Mount Identifikátor formát korekcí síťové řešení přesnost
MAX3C-GG VRS.MAX-CZEPOS-GG RTCM 3.1 ANO cm
iMAX3C-GG VRS.iMAX-CZEPOS-GG RTCM 3.1 ANO cm
VirtualRS3C-GG VRS.VirtualRS-CZEPOS-GG RTCM 3.1 ANO cm

Služba VRS-MAX-GG_L4G, VRS3-iMAX-GG_CMR a VRS3-iMAX-GG_CMR+:

port 2111, formáty Leica 4G, CMR a CMR+

Mount Identifikátor formát korekcí síťové řešení přesnost
MAXC-GG_L4G VRS.MAX-CZEPOS-GG_Leica4G Leica 4G ANO cm
iMAXC-GG_CMR VRS.iMAX-CZEPOS-GG_CMR CMR ANO cm
iMAXC-GG_CMR+ VRS.iMAX-CZEPOS-GG_CMR+ CMR+ ANO cm